img01
Nivo2 at a glance
  • CEO: Tomislav Klarić
  • Established: 2014

Nivo2 d.o.o. je firma primarno registrirana za upravljanje i savjetovanje. U timu unutar naše firme imamo stručnjake različitih profila što odgovara našoj strategiji razvoja u području upravljanja zgradama te savjetovanja, educiranja i pisanja projektnih dokumentacija za subjekte javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Uz razvijena znanja na području upravljanja zgradama i korištenje najmodernijeg programskog rješenja na tom području, naši stručnjaci posjeduju i dragocjena znanja u području programiranja i planiranja što plasiramo kroz usluge savjetovanja, edukacije i pripremanja projektne dokumentacije što je posebice važno u dijelu pripremanja projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti.

Web Site

© 2018 CroTechHub, cooperative. All rights reserved.

Navigation

Social Media